Käyttöehdot

Tanhuvaaran Palveluiden (online-valmennus) käyttöehdot

Voimassa 1.1.2023 lähtien toistaiseksi.

Tanhuvaaran Palvelut Oy

Moinsalmentie 1042

57230 Savonlinna

kuntofarmi@tanhuvaara.fi

Y-tunnus 1492050-2

Lue nämä sopimusehdot huolellisesti ennen kuin ryhdyt palvelumme käyttäjäksi.

Palveluntarjoaja tarjoaa pääsyn ja käyttöoikeuden osoitteessa www.kauppa.tanhuvaara.fi (jäljempänä "Verkkosivusto") olevaan palveluun (jäljempänä "Palvelut") seuraavien käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttämällä Palveluita sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, jotka sitovat sinua ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Mikäli et halua tulla sidotuksi näihin käyttöehtoihin, älä käytä Palveluita ja/tai älä osallistu Palveluihin.

Sitoudut käyttämään Palveluita vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin näiden käyttöehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tavalla, joka ei loukkaa muiden oikeuksia tai rajoita tai estä ketään muuta käyttämästä ja nauttimasta Palveluista. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Palveluntarjoajan välillä.

Ehtojen soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Tanhuvaaran Palveluiden tarjoamien Verkkopalveluiden (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön, sekä Palvelun asiakkaan asiakassuhteeseen.

Näitä ehtoja sovelletaan sekä rekisteröityneen että rekisteröitymättömän käyttäjän asiointiin Palvelussa. Ehtoja sovelletaan rekisteröitymättömän käyttäjän osalta Palvelun käyttöön niin kauan kuin käyttäjä käyttää Palvelua. Rekisteröityneen käyttäjän osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä siihen saakka, kunnes käyttäjän Käyttäjätunnus on poistettu. Palvelussa tarjottavien verkkovalmennuspalveluiden (jäljempänä ”Verkkovalmennus”) osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä aina kunkin valmennuksen kestoajan.

Palvelun sisältö

Palvelu käsittää Tanhuvaaran Palveluiden ja mahdollisten muiden, Tanhuvaaran Palveluiden kanssa yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (jäljempänä ”Muut palveluntarjoajat”) kulloinkin tarjoamia palveluja, aineistoa sekä verkkokaupan kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa.

Tanhuvaaran Palveluilla ja Muilla palveluntarjoajilla on oikeus muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta.

Palvelu voi käyttöliittymän ulkonäön ja toimintojen osalta poiketa toisistaan eri päätelaitteilla.

Tanhuvaaran Palvelut voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa Muun palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Tanhuvaaran palvelut ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä taikka palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

Palvelut sisältävät muun muassa osallistumismahdollisuuden kyselyihin, kilpailuihin ja yrityksen palvelujen ja tuotteiden kehitysohjelmiin. Palvelut saattavat sisältää myös kolmansien osapuolien mainoksia ja muuta informaatiota. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien informaation oikeellisuudesta tai hienotunteisuudesta. Palveluntarjoaja saattaa oman harkintansa ja/tai päätöksen perusteella ilman ennakkovaroitusta muuttaa, vaihtaa tai poistaa näitä tai edellä mainittuja osia Palveluista.

Palvelu

Palvelu muodostuu verkkosivusta, palvelun mobiilisovelluksesta, verkkovalmennusohjelmista ja niiden esittelyistä, sekä niihin mahdollisesti liittyvistä keskustelupalstoista, Q & A kysymysvastaus palstasta ja verkkokaupasta. Palvelu on käytettävissä Windows tai Mac käyttöjärjestelmällä varustetuilla tietokoneella Internet-selaimella, sekä Android ja IOS-perustaisella tabletilla ja mobiililaitteella tanhuvaara- applikaatiolla.

Palvelun käyttötarkoitus

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei kopioi tai jaa mitään Palvelun maksullisiin tuotteisiin liittyvää materiaalia kolmannelle osapuolelle.

Palvelun käyttö ilman rekisteröitymistä

Jotkin palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin Tanhuvaaran Palvelut katsoo sopivaksi. Tanhuvaaran Palvelut varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat Palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

Rekisteröityminen

Jotkin palvelut edellyttävät, että käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot, eli etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero ja puhelinnumero. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee myös valita itselleen käyttäjätunnus ja salasana (jäljempänä yhdessä ”Käyttäjätunnus”).

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä ei saa paljastaa Käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää Käyttäjätunnustaan. Tanhuvaaran Palvelut ei vastaa Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli Käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän Käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen Käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi Tanhuvaaran Palveluille. Tanhuvaaran Palvelut voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.

Palvelun käyttäjän on oltava vähintään 18-vuotias. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelun käyttämistä.

Käyttäjätunnuksen poistaminen

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen kuntofarmi@tanhuvaara.fi. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun Tanhuvaaran Palvelut kuittaa Käyttäjätunnuksen poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.

Käyttäjän tuottama sisältö

Tuottamalla mitä tahansa sisältöä kuten esimerkiksi tekstiä, kuvia tai videoita Palveluun, käyttäjä sitoutuu antamaan Tanhuvaaran Palveluille täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman oikeuden käyttää tällaista sisältöä mainosbannereissa, sivustolla julkaistuissa sitaateissa, kuvakollaaseissa, uutiskirjeissä, sosiaalisen median postauksissa ja storyissa.

Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjän kaikki Palveluun kulloinkin tuottama sisältö on käyttäjän oman alkuperäisen työn tulosta eikä se riko mitään soveltuvaa lakia ja että käyttäjällä on oikeus antaa Tanhuvaaran palveluille oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla.

Jakamalla mitä tahansa sisältöä Palvelussa käyttäjä sitoutuu vastaamaan Tanhuvaaran Palveluiden puolesta ja Tanhuvaaran Palveluiden niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan Tanhuvaaran Palveluiden kaikkia sellaisia kolmansien osapuolien esittämiä vaateita, kustannuksia (mukaan lukien kohtuulliset puolustautumiskustannukset), tappioita, vahinkoja, vastuita ja tuomioita vastaan, jotka johtuvat käyttäjän tuottaman sisällön esittämisestä Palvelussa.

Kolmannen osapuolen verkkosivusto

Mikään viittaus linkitettyihin sivustoihin tai nimettyihin kolmansiin osapuoliin ei tarkoita sitä, että Palveluntarjoaja suosittelee tällaista kolmatta osapuolta tai muutoin hyväksyy tällaisen kolmannen osapuolen. Palvelun käyttäjä kantaa riskin kolmansien osapuolien sivustojen käytöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Tanhuvaaran Palveluiden Verkkosivustolta ja/tai Palveluista.

Käyttäytyminen Palvelussa ja käytön estäminen

Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä Palvelussa. Palvelun käyttäjän tulee käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti. Tanhuvaaran Palvelut pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:

  • laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen;
  • hakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;
  • Tanhuvaaran Palveluiden tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;
  • Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä;
  • muiden käyttäjien, valmentajien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;
  • tekeytyminen toiseksi henkilöksi;
  • muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;
  • viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;
  • mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi; ja
  • minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Palvelusta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa Tanhuvaaran Palvelut tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).

Mikäli Tanhuvaaran Palvelut harkintansa mukaisesti katsoo, että käyttäjä on tahallisesti tai tietoisesti rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt Palvelua mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, Tanhuvaaran Palvelut voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta käyttäjää kohtaan estää käyttäjän pääsy Palveluun rajoittamattomaksi ajaksi tai poistaa käyttäjän Käyttäjätunnuksen.

Immateriaalioikeudet

Palvelimen ja Palveluiden sisältö on suojattu tekijänoikeudella ja immateriaalioikeuksilla. Käyttäjä ei saa kopioida, muokata, levittää tai millään muullakaan tavalla käyttää hyväksesi tekijänoikeuden tai yksinoikeussuojan alaista Palvelimessa ja/tai Palveluissa saatavilla olevaa materiaalia, ellei ole saanut tähän oikeudenhaltijoiden nimenomaista suostumusta. Kaikki tavaramerkit, tuotemerkit ja toiminimet ovat haltijoidensa omaisuutta ja niiden luvaton käyttö on kielletty.

Palvelun sisältämän tai Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Tanhuvaaran Palveluille, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksi käyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Tanhuvaaran Palveluiden ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Erityisesti Verkkovalmennuksessa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat Tanhuvaaran Palvelut Oy:n luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on Tanhuvaaran palveluiden yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan Palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti Tanhuvaaran Palvelut Oy:lle tekijänoikeusrikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

Palvelun käytettävyys

Tanhuvaaran Palvelut ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän verkko- ja Internetyhteys toimisivat odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. Tanhuvaaran palvelut ei takaa, että palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

Käyttäjä varmistaa, että puhelimesi ja/tai tablettisi tukee käyttöjärjestelmäpäivityksiä ja että käytössäsi on viimeisin sovelluskaupassa saatavilla oleva tanhuvaara applikaatio sovellus (Google Play tai Appstore).

Palvelussa annetut tiedot

Vaikka Tanhuvaaran Palvelut yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää tahattomia epätarkkuuksia tai virheitä.

Palvelussa esitettävät tuotteiden saatavuustiedot tai tuotteen hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä, eikä Tanhuvaaran Palvelut ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle hyvityksiä, jos jokin tuote on myyty loppuun tai jos Palvelussa on virheellisiä hintatietoja, Tanhuvaaran Palveluilla on oikeus korjata havaitut virheet ja koska tahansa muuttaa Palvelussa julkaistuja tietoja. Lisäksi käyttäjän tulee aina itse arvioida Palvelussa tai käyttäjälle muutoin Palvelun puitteissa annettujen ja erityisesti liikuntaan ja ruokavalioon liittyvien tietojen soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa käyttäjän terveydentilan, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset olosuhteet.

Verkkovalmennuksen materiaalit säilyvät asiakkaalla valmennuksen keston ajan ostohetkestä tai ostohetkellä valitusta aloitusajankohdasta lähtien, jonka jälkeen materiaalit poistuvat asiakkaan käytöstä verkkosivustolta ja mobiilisovelluksesta. Asiakkaalla on oikeus tallentaa valmennuksen kirjalliset materiaalit itselleen valmennuksen keston aikana laitteeseensa tai tulostaa valmennukseen kuuluvat kirjalliset materiaalit omaa myöhempää käyttöä varten.

Materiaalit (liikevideot ja muut valmennukseen liittyvät materiaalit) voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää myöhemmälle ajankohdalle, mikäli asiakas on yhteydessä palveluntarjoajaan ennen valmennuksen alkua tai valmennuksen ollessa aktiivisena. Mikäli ostohetkestä on maksimissaan kolme (3) kuukautta aikaa, kirjalliset materiaalit voidaan pyynnöstä ja maksutositetta vastaan lähettää hänelle sähköpostitse. Mikäli ostohetkestä on aikaa enemmän kuin kolme (3) kuukautta tai asiakas ei voi toimittaa maksukuittia, palveluntarjoaja ei ole velvollinen toimittamaan materiaaleja.

Palvelun sisältö on kuvattu kohdassa 3. Asiakkaalla on palvelu käytettävissään Mobiilisovelluksella kun valmennus käynnistyy (yhteislähtö) tai ostohetkestä, mikäli valmennus on jo käynnissä. Palvelu on on asiakkaan käytössä valmennuksen keston ajan. Tanhuvaaran Palvelut ei vastaa siitä, jos asiakkaalla on sellainen puhelin- tai tablettimalli käytössään, johon ei saa ladattua sovellusta puhelimen sovelluskaupasta tai asiakkaan puhelinmallia ei enää tueta käyttöjärjestelmän tai sovellusten päivityksissä.

Asiakkaan velvollisuudet Verkkovalmennuksessa

Huolimatta siitä, että asiakkaan Verkkovalmennusta laadittaessa ja toteutettaessa asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman tarkasti, liikunnan harrastamiseen ja ruokavalion muutokseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa Verkkovalmennuksen tilaamisella olevansa tietoinen siihen liittyvistä riskeistä ja osallistuu Verkkovalmennukseen omalla vastuullaan. Asiakas hyväksyy sen, että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, relevantti valmentaja (tai Tanhuvaaran Palvelut) eivät vastaa asiakkaalle mahdollisesti syntyvistä vammoista tai vahingoista.

Asiakkaan tulee itse huolehtia Verkkovalmennusta varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muun mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.

Asiakas sitoutuu tiedottamaan relevanttia valmentajaa (tai Tanhuvaaran Palveluita) Verkkovalmennuksen aloittamisen jälkeen tapahtuvista olennaisista muutoksista terveydentilassaan tai muista mahdollisista harjoitteluun tai ruokavalioon vaikuttavista seikoista (esim. vamma tai sairaus, lääkehoito ja muutokset näissä).

Vastuunrajoitus

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja Tanhuvaaran Palvelut varaa oikeuden milloin tahansa parantaa ja muokata Palvelua.

Tanhuvaaran Palvelut ei vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelusta.

Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, Tanhuvaaran Palvelut ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina tulon tai ansion menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä, tiedon tai datan menetyksestä tai turmeltumisesta, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä.

Sopimusehtojen muutokset

Tanhuvaaran Palvelut varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan Palvelussa. Jatkamalla Palvelun käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.

Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle.

Tanhuvaaran Palveluilla on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää Palvelu sekä kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannelle osapuolelle tai nimeämänsä kolmannen osapuolen vastattavaksi liiketoimintakaupan tai yritysjärjestelyn johdosta taikka muusta perustellusta syystä.

Tuotteiden toimitusehdot

Sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen Tanhuvaaran Palveluille ja kun Tanhuvaaran Palvelut on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen.

Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Tanhuvaaran Palvelut pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.

Omistusoikeus tilattuihin tuotteisiin säilyy Tanhuvaaran Palveluilla, kunnes tuote on kokonaan maksettu.

Palvelussa voi maksaa ainoastaan kauppa.tanhuvaara.fi:n kulloinkin hyväksymillä maksutavoilla.

Valmennuksen aloituspäivä on aina määriteltävä. Jos valmennukselle ei ole asetettu kiinteää aloituspäivää, asiakkaan velvollisuus on valita aloituspäivä oston yhteydessä. Jos valintaa ei tehdä, ohjelma alkaa heti ostopäivästä. Jos aloituspäivä on valittu virheellisesti, asiakkaan velvollisuus on ilmoittaa virheestä asiakaspalveluun heti ja ilmoittaa samalla uusi aloituspäivä.

Jos aloituspäivä ei ole kuluvalla päivällä tai menneisyydessä, asiakas voi itse siirtää aloituspäivää mobiilisovelluksessa. Valmennukset (pois lukien valmennukset, joissa on kiinteä aloituspäivämäärä) on aloitettava 12 kuukauden sisällä ostopäivästä. Kun valmennus on alkanut, asiakas sitoutuu ilmoittamaan asiakaspalveluun heti, jos on estynyt suorittamasta valmennusta (esimerkiksi sairastumisen johdosta). Asiakaspalvelu voi tauottaa valmennuksen ilmoituspäivästä eteenpäin. Tauon päättymispäivä on aina määriteltävä.

Maksutavat

Ellei palvelussa toisin erikseen ilmoiteta, palvelussa hyväksytyt maksutavat ovat luottokortti-, mobiili- ja verkkopankkimaksu.

Paytrail Oyj

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7 Innova 2 Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä

www.paytrail.com

Pankkimaksut

Käytössä on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet. Käyttäjä voi maksaa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin maksupainikkeilla. Asiakkaan tiliotteella maksunsaajana näkyy Paytrail Oy, jotka välittää maksun verkkokauppiaalle. Verkkokaupasta asiakas ohjataan suoraan oman pankkinsa verkkosivustolle suorittamaan maksu turvallisesti.

Luottokorttimaksut

Käyttäjä voi maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard-, Debit MasterCard.

Paytrail näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

Mobiilimaksutavat

Mobiilimaksutavat Pivo, MobilePay, ja Siirto ovat sovelluksessa toimivia palveluita, joilla voi maksaa verkko-ostoksia tilisiirtona tililtään tai korttimaksuna kortiltaan hyväksymällä maksun kyseisessä sovelluksessa. Pivolla onnistuvat lisäksi Siirto-maksut, jolloin maksun voi hyväksyä missä tahansa Siirtoa tukevassa sovelluksessa.

Pivo

Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot

MobilePay

Maksuehdot ovat tarjolla MobilePayn sivuilla: mobilepay.fi/asiakastuki/ehdot

Siirto

Siirto-maksuihin sovellettavat ehdot:

• OP:n yleiset euromaksuehdot

• Siirto-palvelun käyttöehdot Nordealla

• Siirto-palvelun käyttöehdot S-Pankissa

Lasku- ja osamaksupalvelut

Lasku- ja osamaksupalveluita Paytrailin kautta tarjoavat OP, Walley ja Jousto.

Luethan vielä rahoitusyhtiökohtaiset tarkemmat ehdot, jotka näet hyväksyessäsi maksun. Kun hyväksyt maksun, hyväksyt samalla rahoitusyhtiön ehdot.

Lue lisää lasku- ja osamaksutavoista:

• Paytrail

Etämyynti ja peruuttamisoikeus

Digitaaliset palvelut

14 päivän peruuttamisaika lasketaan digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä.

Digitaalisen sisällön sähköisenä toimittamisena pidetään digitaalisessa muodossa lataamalla, suoratoistona tuotettua tai toimitettua tietoa, esimerkiksi tietokoneohjelma, sovellus, peli, musiikki, video (mm. urheilutapahtuman katseluoikeus) tai teksti (mm. näköislehden lukuoikeus).

Digitaalisen sisällön sähköisenä toimittamisena ei pidetä muisti- tai tallennusvälineellä esim. CD- tai DVD-levyllä toimitettua digitaalista sisältöä.

Kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa kokonaan tai osittain suoritetusta digitaalista sisältöä koskevasta palvelusta, jos:

• digitaalisen sisällön toimittaminen on aloitettu peruuttamisaikana ilman kuluttajan ennakkosuostumusta.

• kuluttajalle ei ole annettu tietoa peruutusoikeuden menettämisestä.

• kuluttaja ei ole saanut vahvistusta tehdystä sopimuksesta.

• Verkkovalmennuksen osalta palvelun toimittaminen katsotaan aloitetuksi kuluttajan suostumuksella silloin kun asiakkaan käyttäjätunnuksille luodaan käyttöoikeudet Verkkovalmennukseen ja asiakas voi aloittaa Verkkovalmennuksen käytön.

Kuluttajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu kuluttajan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruttamisoikeuden puuttumisesta.

Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Tanhuvaaran palveluiden ja asiakkaan väliset Palvelua koskevat riitaisuudet käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintaa koskevat säännöt.

Henkilötietojen käsittely ja käyttö

Tanhuvaaran Palvelut käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan tietosuojasäännösten ja tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla.

Palveluun rekisteröitymällä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Tanhuvaaran Palvelut voi käyttää käyttäjän nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin mukaan lukien sähköisen suoramarkkinoinnin ja sen, että nämä tiedot luovutetaan Tanhuvaaran Palveluiden yhteistyökumppanille vastaaviin suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Tanhuvaaran Palveluille.

Ylivoimainen este

Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, Tanhuvaaran Palveluista riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, Tanhuvaaran Palvelut vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure -olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta Tanhuvaaran Palveluiden sopimuksen rikkomisesta.

Tämä sivusto käyttää evästeitä varmistaakseen sinulle mahdollisimman hyvän käyttökokemuksen. Lue lisää